top of page
warranty-on-procedures.jpg

אחריות על ההליכים

על מנת להבטיח שהחיוך החדש שלכם יחזיק מעמד למשך זמן ארוך ככל האפשר, אנו עובדים בצמוד עם המטופלים שלנו כדי להעביר להם את החשיבות של היצמדות להנחיות מסוימות.

הדבר נוגע בעיקר להיגיינת פה נאותה שאותה יש לבצע בקביעות ובשקדנות על פי ההנחיות שלנו.

גורם נוסף שיתרום לאריכות ימיהם של טיפולי השיניים הוא בדיקות שייערכו באופן קבוע בהתאם למה שתתאמו עם רופא השיניים שלכם.

כפי שהוגדר על ידי לשכת רופאי השיניים של קרואטיה, האחריות שניתנת על פי חוק לפרוטזות היא שש שנים, ועשר שנים לשתלים דנטליים.

עם זאת, מנסיוננו מטופלים הדואגים באופן פעיל לבריאות הפה יכולים לצפות לכך שטיפולי השיניים שלהם יחזיקו מעמד הרבה יותר זמן.

bottom of page