SODOBNA TEHNOLOGIJA

Najnovejše tehnologije v stomatologiji
Naše današnje življenje bi bilo nepredstavljivo brez številnih tehnoloških dosežkov: televizija, radio, telefon, mobitel, avtomobili, računalniki, internet, družabna omrežja in mreženje, on-line nakup... so samo del tistega, kar nas vsak dan obdaja.

Brez uporabe sodobnih tehnologij v vsakodnevnem življenju dinamika in hitrost opravljanja številnih procesov bi se izgubili. Enako lahko rečemo tudi za stomatologijo: brez uporabe najsodobnejših tehnologij, številni posegi bi tudi naprej bili bolj boleči in dolgotrajnejši ter bi zahtevali večje število prihodov k stomatologu.

Ortoimplant ni samo še ena privatna stomatološka ordinacij na Hrvaškem v vrsti, temveč je to vrhunski opremljena hi-tech ordinacija tretjega tisočletja. Ortoimplant je mesto, v katerem glavno besedo vodijo zadnji dosežki iz področja stomatologije, zaradi čim hitrejšega in manj bolečega opravljanja vseh posegov, na zadovoljstvo pacientov. Zaradi tega ne čudi, da je Ortoimplant mesto, kjer se rojevajo in razvijajo nova spoznanja v stomatologiji.


 

V Ortoimplantu uporabljamo 
številne tehnologije, s ciljem čim hitrejšega 
in manj bolečega izvajanja posegov:

Kavo Everest – naprava za računalniško krmiljeno modelacijo podkonstrukcij mostov in celotnih keramičnih kronic; prednost uporabe te naprave je zmanjšana možnost človeške napake pri ročni izdelavi kronic in mostov.

Down Pack – naprava za 3D enodontijo, njena uporabo omogoča polnjenje vseh kanalov (tudi tistih ob strani), ki se ne morejo napolniti s klasično metodo.

Morita – naprava za strojno endodontijo, ki omogoča hitreje in učinkoviteje čiščenje in širjenje kanala v zobu.

Diodni laser – za široko uporabo, 36 indikacij (od enodontije do kirurgije); njegova uporaba omogoča manjšo post-operativno bolečino, lahko se uporablja tudi brez anestezije.

Biozon – širok spekter uporabe; njegova osnovna naloga je oskrba celic s kisikom, kar omogoča hitrejšo in lažjo zacelitev post-operativnih ran, uporablja pa se tudi za sterilizacijo zobnih kanalov.

Multimedijska operacijska luč Maquet z možnostjo snemanja operativnih posegov.

Piezosurgery 3 – stroj za precizno mikrokirurgijo brez travme kosti.

RTG 3D Kodak – z njegovo uporabo je zračenje pri snemanju zmanjšano za 90%.

Uporaba kakršnekoli tehnologije ni dovolj učinkovita, če tisti, ki jo uporablja ni dovolj izobražen. Ravno iz tega razloga se Ortoimplant tim kontinuirano izobražuje. S podiplomsko edukacijo na svetovno najbolj znanih univerzah, z aktivnim sodelovanjem na tečajih, seminarjih in konferencah, kontinuirana izobrazba, ter članstvo v različnih profesionalnih združenjih so del vsakodnevnega profesionalnega življenja Ortoimplantovega tima stomatologov. Že od nekdaj je znano reklo, da se človek uči dokler je živ, zato strokovni tim Ortoimplanta kontinuirano skrb posveča tudi svoji izobrazbi, da bi lahko Vašim zobem v vsakem trenutku ponudili najboljšo možno nego.

  • Ortoimplant Facebook
  • Ortoimplant Instagram